Bezpečnostní agentura Praha V.I.P. Security Agency, s.r.o.

V.I.P. SECURITY AGENCY, s.r.o. je bezpečnostní agentura zajišťující zejména ostrahu majetku, ostrahu objektů a převozy finančních hotovostí i do EU. Dále zajišťuje recepční a pořadatelskou službu a působí jako pořádková hlídka v rezidenčních oblastech. Ostrahu, pořadatelskou a recepční službu vykonávají strážní ve firemních uniformách, nebo v civilu dle přání zákazníka. Převozy finančních hotovostí jsou prováděny podle platných zákonů označenými, nebo civilními vozy.

Bezpečnostní agentura V.I.P. SECURITY AGENCY, s.r.o. působí v lokalitách Praha a Středočeský kraj.

ISO 9001

t-iso-9001-2009.jpg, 5,0kB

Bezpečnostní agentura V.I.P. SECURITY AGENCY, s.r.o. již pět let úspěšně obhajuje ISO 9001. V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky. Využívá se při certifikaci pro nezávislé posouzení schopnosti organizace plnit požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009, zákazníků, požadavky předpisů, vlastních požadavků stanovených pro efektivní fungování všech procesů a neustálého zlepšování systému managementu kvality.

ISO 9001 je jen norma. Pro nás je důležité hodnocení našich zákazníků.

Naším "revírem" není jen Praha !