Ostraha objektů

Ostraha objektů je prováděna fyzickým střežením, případně v kombinaci s elektronickými systémy.

Ostraha objektu je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta. Vypracování detailní směrnice pro výkon strážní služby je samozřejmostí.

Ostraha objektu je monitorována prostřednictvím nepředvídaných kontrol a pomocí obchůzkových objektových systémů, které jasně informují o řádně vykonané obchůzce ve stanovenou dobu.

Ostraha objektů zahrnuje tyto služby:

  • zabezpečení klidu a pořádku ve střežených objektech a areálech
  • kontrola a ostraha objektů formou obchůzek
  • zabezpečení protipožární ochrany a obsluha elektronických zabezpečovacích a kamerových systémů
  • kontrola vjezdů a výjezdů vozidel včetně posádek a materiálů
  • zabezpečení dopravně-provozních řádů
  • kontrola vstupu osob a zaměstnanců
  • řešení problémů v souladu se zákony ČR
  • udržování radiového a telefonního spojení s centrálním dispečinkem bezpečnostní služby
  • vedení evidence o průběhu služby

Jsou prostory vaší společnosti opravdu zabezpečeny?

Mnoho lidí se domnívá, že úplně postačí nenáročný kamerový systém , nebo čidla u dveří a oken. To je bohužel omyl. Přestože neustálý vývoj posunul kamerové systémy hodně dopředu a pohybová (tepelná, ...) čidla jsou stále "inteligentnější", zkušenosti ukazují, že elektronická ostraha mnohdy krádežím nezabrání. Záběry z bezpečnostních kamer jsou velice často ukazovány v televizních novinách předních stanic s komentářem, že Policie ČR se obrací na diváky s prosbou o identifikaci. Krádeži zabráněno nebylo a pojišťovna nevyřídí pojistnou událost ihned.

A co z toho vyplývá?

Je-li na místě pracovník bezpečnostní služby, může přímo zabránit krádeži. Rovněž může předejít poškození majetku společnosti živelnými pohromami. To je to, co elektronika zatím v uspokojivé míře prostě nedokáže.