Pořadatelská služba

Pořadatelskou službu vykonávají zaměstnanci V.I.P. SECURITY AGENCY, s.r.o. v uniformě nebo v civilu dle přání klienta

Pořadatelská služba zahrnuje tyto služby:

  • kontrolu osob před vstupem do střežených prostor
  • kontrolu a případné zabránění vjezdu a výjezdu vozidel do určených prostor
  • kontrolu chování osob v učeném prostoru
  • regulace pohybu osob v objektu
  • poskytování základních informací v rozsahu stanoveném klientem
  • součinnost při případné evakuaci osob z objektu či řešení jiných situací vyplývajících z krizové dokumentace objektu