Recepční služba

Recepční vykonávají práci v uniformě nebo v civilu dle přání klienta

Recepční služba zahrnuje tyto služby:

  • přijímání a evidence návštěv, případně jejich doprovod a dle požadavků klienta
  • přebírání poštovních zásilek a kurýrní pošty, je- li tato služba klientem požadována
  • evidence a vystavování vstupních karet
  • obsluha pobočkové telefonní ústředny
  • regulace pohybu osob v objektu
  • poskytování základních informací v rozsahu stanoveném klientem
  • součinnost při případné evakuaci osob z objektu či řešení jiných situací vyplývajících z krizové dokumentace objektu
  • dodržování pravidel klíčového režimu – evidence výdeje a příjmu klíčů oprávněným osobám